YALITIM DERGİSİ MAKALE – EKİM 1997

 

 

 

 

 

“CONCRETE WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION”
Betonu Kristalleştirerek Geçirimsiz Yapmak

Beton teknolojisi çok ileri olan ülkelerde betonu suya karşı geçirimsiz hale getirmek için uzun zamandır değişik bir çalışma sürdürülmektedir. Araştırmaların amacı, betonu oluşturan elemanların aralarındaki reaksiyonları, yardımcı kimyevi maddeler ile zorlayarak sürdürmek ve böylece betonun sıkılığını arttırmak, buharlaşma neticesi oluşan kılcal boşlukları doldurmak ve suya karşı betonun geçirimsizliğini sağlamaktır.

Bu çalışmalara, uygulamada aşağıdaki nedenlerden dolayı geçirimsiz beton yapılamamasından ihtiyaç duyulmuştur.

Beton harcındaki çimentonun prizini yapması için gerekli su miktarından fazlasının buharlaşarak beton elemanın içinde ince kapillerler oluşturarak yüzeye kadar çıkması.

Betonun iyi karıştırılmaması, iyi yerleştirilmemesi veya kötü sıkıştırılması sonucu beton elemanın içinde boşluklar oluşması.

Fazla vibrasyon sonucu beton ek yerlerinde su ve çimento şerbetinin birikmesi veya tersine kötü yerleştirme ve yeterli vibrasyon yapılmadığından çakılların meydana çıkması ve bir segregasyon tabakasının oluşması. Böylece yeni dökülen beton ile eski beton arasında birbirine kaynaşmayan suya karşı çok hassas bir bölgenin oluşumu.

Agresif suların betonu yıpratması, sahil kesimlerindeki beton yüzeylerde tuz oluşması, beton içindeki demirlerin oksidasyonu bu nedenlerin başlıcalarıdır.

İlk dört nedeni XYPEX Concrete Waterproofing By crystallization metodu ile telafi edebiliyor ve böylece beşinci nedeni oluşturan sebepleri de ortadan kaldırabiliyoruz.

“concrete waterproofing by crystallization” adı verilen bu metodu XYPEX Chemical Corporation of Canada geliştirmiş ve en iyi neticeye en basit yöntem ile ulaşmıştır.

Tüketiciyi malzeme seçiminde bunaltmamak gayesi ile XYPEX ürünleri çeşit olarak, çok sınırlı tutulmuştur. Ayrıca, XYPEX’in uygulaması da son derece basittir.

Betonarme perdeler, tünel kaplama betonları v.b. inşaat elemanlarının yüzeylerine sürülerek veya beton boruların ve prefabrike elemanların harcına katılarak kullanılır.

Amerika kıtasında, Japonya ve Pasifik ülkelerinde çok yaygın kullanım alanı olan bu metodu ülkemize de on yıl evvel ithal etmiş ve yerleştirmiş bulunmaktayız.

 

Nejat Sönmez

Yüksek Mühendis Mimar
Yönetim Kurulu Başkanı