SIKÇA SORULAN SORULAR

GENEL KONULARDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. 1
  Xypex neden özgündür?

  Xypex, beton kütlesinin ayrılmaz parçası haline gelir. Geleneksel engelleyici ürünler ise beton yüzeyindeki performanslarına bağlıdır ve dolayısıyla maruz kaldıkları çevre, hidrostatik basınç, delinme, katmanlara ayrılma, kimyasal erozyon koşulları ve doldurma sırasında oluşan hasar nedeniyle bozulmaya tabidirler. Xypex bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.

  Xypex’in formülü betonun doğal özellikleri – yapı itibarıyla gözenekli ve kimyasal olması –  baz alınarak hazırlanmıştır. Nemin katalizör görevi üstlenmesiyle Xypex’in özgün kimyasalları çimento hidratasyonu sonucu oluşan yan ürünlere tepki göstererek beton kütlesi içindeki gözeneklerde, boşluklarda ve kılcal damarlarda çözünmez bir bütün oluşturur. Xypex, betonun içindeki konumundan suyun ve diğer sıvıların hiçbir yönden sızmasına izin vermez, geleneksel engelleyici ürünlerle ilişkili sorunları ortadan kaldırır ve bu süreç içerisinde beton yapının kalitesini ve dayanıklılığını artırır.

 2. 2
  Xypex ne kadar dayanır?

  Çoğu diğer sistemin aksine Xypex işlemi beton matrisinin ayrılmaz parçası halini alır. Özgün ağaca benzer kristalimsi yapı normal şartlar altında bozulmaz ve kristalimsi yapı oluşum süreci suyun bulunduğu her durumda yeniden aktif hale geçer.

 3. 3
  Bazı tipik Xypex uygulama alanları nelerdir?

  Tipik Xypex uygulamaları şunları kapsar: Su depoları, kanalizasyon ve su arıtma tesisleri, su tutan tali yapılar, tüneller, yer altı depoları, iniş delikleri, beton borular, temeller, yüzme havuzları, otoparklar ve zemin altı yapılar.

 4. 4
  Xypex aşırı hidrostatik basınca karşı kullanılabilir mi?

  Evet. Xypex, beton yüzeyine yapışma gücüne bağlı olmadığı, aksine beton kütlenin ayrılmaz bir parçası haline geldiği için betonun her iki tarafından da (pozitif veya negatif) yüksek hidrostatik basınca karşı dayanıklıdır.

  ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Sınıfı CRD C48, “Beton Geçirgenliği” uyumlu gerçekleştirilen bağımsız bir laboratuvar testi, Xypex uygulanmış betonun test cihazının maksimum kapasitesi olan 123,4 m su seviyesi basıncına (1,2 MPa) dayandığını göstermiştir.

 5. 5
  Xypex donatı çeliğini korur mu?

  Evet. Xypex su, tuzlu su, atık su ve çoğu kimyasalın sızmasını engelleyerek donatı çeliğini oksitlenmeye ve bozulmaya karşı korunmasında yardımcı olur.

 6. 6
  Xypex donma/çözülme hasarına karşı korur mu?

  Evet. Xypex, suyun betonun içerisine sızmasını durdurarak tekrar eden donma/çözülme döngüsünün hasar verici etkisinden betonu korumaya yardımcıdır.

 7. 7
  Xypex beton üzerinde herhangi olumsuz bir etkiye sahip midir?

  Hayır. Xypex kristalimsi oluşum beton matrisinin kendi yapısının bir parçası haline gelir ve beton üzerinde zararlı bir etkiye sahip değildir. Aksine, bağımsız laboratuvar testleri çoğu koşul altında Xypex’in yapının gücünü ve dayanıklılığını artırdığını göstermektedir.

 8. 8
  Xypex toksik midir?

  Hayır. Xypex, hiçbir uçucu organik bileşik (VOC) içermez ve kapalı ortamlarda güvenle uygulanabilir. Dünya genelinde sayısız sağlık ve su konusunda yetkili makam, içme suyu ve gıda bulunan binalarda Xypex kullanımını onaylamıştır. Bu makamlardan bazıları şunlardır:

  • NSF International ( Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenliği Kurumu)
  • İsviçre Federal Sağlık Bakanlığı
  • Japonya Gıda Araştırma Laboratuvarları
  • Birleşik Krallık (DWI) İçme Suyu Denetim Kurulu
  • Avustralya Su Kalitesi Merkezi
  • Singapur Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü
  • Fransa Su Kontrolü İçin Araştırma Merkezi
  • Çek Cumhuriyeti Sağlık Enstitüsü ve İçme Suyu Merkezi
 9. 9
  Xypex kristal üreten teknoloji hangi şekillerde mevcuttur?

  Xypex Kristal Üreten Teknoloji üç şekilde mevcuttur:

  • İnşaatı devam eden veya bitmiş yapılar için Sürme Sistemi (Xypex Concentrate & Modified) olarak (Sürme Yalıtım)
  • Betonun Karılması sırasında Beton Katkı Maddesi (Xypex Admix C-Serisi) olarak (Yapısal Yalıtım)
  • Taze yatay yüzeyler için Kuru Serpme Malzemesi (Xypex Concentrate DS-1 & DS-2) olarak (Serpme Yalıtım)
  • Bu üç seçenek değer mühendisliği ve inşaat iş programı için bir kazanç olduklarını kanıtlayacaklardır.
 10. 10
  Xypex diğer ürünlerden nasıl farklıdır?

  Betonun su yalıtımı ve korunması amacıyla kullanılan Xypex kristal üreten sistem, geleneksel engelleyici ürünlerden (membranlar, çimento esaslı sürme malzemeler, vb.) büyük oranda farklıdır.

  1. Xypex, beton kütlesinin derinliklerinde gözeneklerinde ve kılcal damarlarında kristal bir yapı oluşturarak suyun ve saldırgan kimyasalların sızmasını engeller. Geleneksel engelleyici ürünler ise betonun sadece yüzeyinde çalışır.

  2. Xypex, su yalıtımı sağlamak için yüzey yapışkanlığına bağımlı olmadığından, yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır.

  3. Xypex, 0,4 mm kalınlığa kadar olan statik kılcal çatlakları yalıtır.

  4. Xypex, membranların karşılaştığı bozulma sorunlarından etkilenmez.

  5. Xypex, kalıcı olması ve su ile karşılaştığı her durumda yeniden aktif hale geçmek üzere dizayn edilmiştir.

 11. 11
  Xypex çatlakların, kusurlu inşaat derzlerinin ve diğer beton kusurlarının su yalıtımında kullanılır mı?

  Evet. Çatlaklarda, kusurlu inşaat derzlerinde ve diğer kusurlarda su akıntısını durduran kendisine özgü kristal üreten su yalıtımı teknolojisini kullanan özel bir tamir sistemine sahiptir. Genleşme derzleri ve kronik hareketli çatlaklarda esnek tıkaç tavsiye edilir.

SÜRME UYGULAMALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. 1
  Xypex sürme uygulamaları bir yapının negatif yönünden yapılabilir mi?

  Evet. Xypex sürme olarak uygulandığında bile su yalıtımı etkisini sağlamak için yüzeye yapışmaz. Xypex sürmesindeki reaktif kimyasallar betona nüfuz ederek kılcal damarlara yerleşir ve beton kütlesinin ayrılmaz bir parçası halini alır. Dolayısıyla Xypex sürme malzemesi güçlü hidrostatik basınç karşısında bile yapının hem pozitif (su tarafı) hem de negatif tarafına uygulanabilir.

 2. 2
  Pozitif veya negatif yönden uygulama arasında bir tercih var mı?

  Genellikle, eğer ulaşılabiliyorsa maksimum faydayı sağlamak için Xypex sürme malzemesinin pozitif yönden (su tarafı) uygulanması önerilir. Dolayısıyla yeni inşaat şartnameleri nerdeyse her zaman Xypex sürme malzemesinin pozitif yönden (su tarafı) kullanılmasını öngörür. Fakat eğer pozitif yönden ulaşılamıyorsa; örneğin, tünel projelerinde veya bitmiş bir yapının iyileştirmesi durumunda, Xypex sürme malzemesinin negatif yönden hidrostatik basınca karşı kullanılması istenir.

 3. 3
  Xypex sürme malzemesi beton ıslakken uygulanabilir mi?

  Evet. Aslında, Xypex sulu harç olarak uygulanmadan önce betonun ıslak veya nemli olması gerekir. Betonun içinde kristal yapı oluşturmak için suya gereksinim duyar. Ayrıca sulu harç sürmesinin beton alt yapıya doğru bağlanması için de nem şarttır.

 4. 4
  Xypex beton dışında diğer yüzeylerde kullanmaya uygun mudur?

  Yerinde döküm, prefabrik veya püskürtme beton olsun Xypex betonun kimyası ile tamamen uyumludur. Kalker, kil, tuğla, ahşap, metal, asfalt ve diğer beton dışı yapı malzemeleri için uygun değildir.

 5. 5
  Xypex kristal yapı beton için ne derinlikte nüfuz eder?

  Önce betonun yüzeyinde başlayan Xypex kimyasal reaksiyonu beton yapının derinliğine nüfuz etmeyi sürdürür. Kristal yapı oluşumunun beton içerisine işleme oranı ve derinliği farklı etkenlere bağlıdır. Bu etkenlerin bazıları şunlardır: Xypex sürme malzemesinin katman adedi, betonun karışım dizaynı, yoğunluğu, porozitesi (boşlukluluğu), çimento içeriği, maruz kaldığı nem ve ısı.

  Bağımsız testler yerinde döküm beton blokunda Xypex kristal yapılanma nüfuzunu 30 cm olarak ölçümlemiştir. Teste tabi tutulan beton numunesinin üst yüzeyine Xypex Concentrate sürme malzemesi uygulanmış ve araştırma laboratuvarının dışında 12 ay ortam sıcaklıklarında tutulmuştur.

 6. 6
  Xypex sürmesi saldırgan kimyasallara karşı ne kadar dayanıklıdır?

  Bağımsız test ASTM C 267 “Harçların Kimyasal Dayanıklılığı” sonucuna göre, Xypex sürme malzemesi, zayıf asitler, çözücüler, klorürler ve yakıcı maddeler dahil çok çeşitte saldırgan kimyasaldan etkilenmemektedir.

  Xypex pH özellikli olduğu için (kimyasal özellikli değil) betonu, sürekli maruz bırakıldığında pH değeri 3,0 ve 11,0 arasındaki kimyasallara veya periyodik olarak maruz bırakıldığında pH değeri 2,0 ve 12,0 arasındaki kimyasallara karşı korur.

 7. 7
  Xypex sürme uygulaması sıcaklık, nem, morötesi ve oksijen derecelerinden etkilenir mi?

  Doğru uygulandığında Xypex, -32°C ile +130° arası sabit sıcaklıkta ve -185°C ile +1530°C arası periyodik sıcaklıkta %100 performansla çalışır. Nem, morötesi ve oksijen (oksitlenme) seviyelerinin Xypex sürme uygulaması üzerinde bir etkisi yoktur.

 8. 8
  Xypex sürme uygulamasının görüntüsü nasıldır?

  Xypex sürme malzemesinin normalde gri renkli, çimento benzeri bir yüzey oluşturur.

 9. 9
  Boya ve diğer bitirme malzemeleri Xypex sürme sistemi üzerine uygulanabilir mi?

  Evet. Çoğu durumda boya, epoksi kaplama, su geçirmez sıva, sıva ve dış cephe sıvası Xypex sürme sistemi üzerine uygulanabilir. Xypex sürme malzemeleri  ile boya ve diğer bitirme malzemeleri arasında etkileşim hakkında daha fazla bilgi için Xypex Teknik Hizmetler Temsilciniz ile iletişime geçiniz.

 10. 10
  Xypex sürme sisteminin, diğer çimento esaslı sürme malzemelerinden farkı nedir?

  Çoğu çimento esaslı sürme malzemeleri sadece sıradan yüzey uygulamalarıdır ve beton yüzeyi ile güçlü bir bağ kurulmasına bağımlıdırlar. Bu tür sürme malzemeleri genellikle sürülen katmanın geçirgenliğini azaltan ve yüzeyi daha iyi tutması için yapıştırıcı madde görevi üstlenen kauçuk düzenleyici içerirler.

  Bu sürme sistemleri sadece yüzey uygulamalarıdır ve betonun nefes almasını engelleyici dezavantaja sahiptirler. Bunlar betonun iç yapısında kristal yapı oluşturmazlar (kimi zaman aksini söyleseler de) ve hidrostatik basınca karşı uygulandıklarında etkili değildirler.

 11. 11
  Membran yerine Xypex sürme sistemi kullanmanın uygulama avantajları nelerdir?

  Xypex su yalıtım sisteminin kristal içeren doğası geleneksel engelleyici ürünlere kıyasla pek çok avantaj sunar:

  1. Xypex kuru yüzey gerektirmez; tam tersine ıslak yüzey şarttır.

  2. Xypex uygulaması kuru hava gerektirmez.

  3. Xypex uygulaması öncesinde maliyetli astarlama veya düzleştirme gerektirmez.

  4. Xypex dikişlerde delinmez, yırtılmaz veya ayrılmaz.

  5. Xypex geri doldurma veya çelik, hasır tel veya diğer malzemelerin yerleştirilmesinde koruma gerektirmez.

  6. Xypex beton yüzeyin her iki tarafına da uygulanabilir – negatif veya pozitif taraf.

  7. Xypex, köşelerde, kenarlarda veya membran aralarındaki dikişlerde izolasyon, perdahlama veya bitirme gerektirmez

  8. Xypex diğer yöntemlerin çoğundan daha düşük maliyetlidir.

KATKI MALZEMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. 1
  Xypex’in Admix C- Serisi ürünlerindeki değişik katkı maddeleri arasındaki fark nedir?

  Admix C-Serisi ürünlerin tümü önerilen kullanım miktarlarında aynı miktarda etkin kimyasal içerir ve aynı düzeyde su yalıtımı ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Admix C-Serisi ürünlerinin normal ve ince agregasız (NF) çeşitleri mevcuttur.

  Xypex Admix C-500/C-500 NF ürünleri, priz süresine asgari veya hiç etki etmeyecek şekilde hazırlanmıştır. Xypex Admix C-1000/C-1000 NF, normal veya az gecikmeli beton karışımları için formüle edilmiştir. Xypex Admix C-2000/C-2000 NF, genellikle daha yavaş su tutma oranı istenilen sıcak iklimler ve projeler için tasarlanmıştır.

 2. 2
  Xypex Admix beton karışımına ne zaman eklenir?

  Xypex Admix betonu karıştırma işlemi sırasında karışıma eklenir. Admix tozunun eklenme sırası karıştırma işleminin cinsine ve kullanılan ekipmana göre değişir; örneğin, hazır beton santralı (kuru mikser), hazır beton santralı (merkezi mikser) veya prekast karışım santralı.

 3. 3
  Xypex Admix için tavsiye edilen kullanım miktarı nedir?

  Xypex Admix beton karışımına çimento ağırlığının %2-3’ü kadar eklenir. “İnce Agregasız Sınıf” (NF) kullanıldığında doz oranı %1-1,5’tir. Projenize özel kullanım miktarının belirlenmesi için Xypex teknik dokümanlarına başvurunuz veya Xypex Teknik Hizmetler Temsilciniz ile iletişim kurunuz.

 4. 4
  Xypex Admix eriyen torba ambalajda bulunuyor mu?

  Evet. Xypex Admix şimdi Kuzey Amerika, Avusturalya, Güney Doğu Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da eriyen torba ambalajlarda mevcuttur. Xypex Admix C-500/C-500 NF ve C-1000/C-1000 NF, belli karışım ihtiyaçlarınızı karşılamak için kolay kullanımlı farklı dozajlarda eriyen torbalarda mevcuttur. Bu torbalar kalite kontrolünü geliştirir ve dozaj sırasında tozlanmayı ortadan kaldırır.

 5. 5
  Xypex Admix su azaltıcı, akışkanlaştırıcı veya hava sürükleyici gibi başka katkı maddeleri içeren betonda kullanılabilir mi?

  Evet. Xypex Admix çok çeşitli başka katkı maddeleri içeren beton karışım dizaynlarında başarıyla kullanılmıştır. Fakat priz geciktirici katkıların önerilen kullanım miktarlarında Xypex Admix ile birlikte kullanımının priz alma süresini uzatabileceği dikkate alınmalıdır. Kullanacağınız Xypex Admix çeşidinin belirlenmesi ve doğru kullanım miktarı hakkında bilgi için Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

 6. 6
  Xypex Admix uçucu kül, mikro silika veya cüruf içeren betonda kullanılabilir mi?

  Evet. Xypex Admix, uçucu kül, silis dumanı ve yüksek fırın cürufu gibi alternatif bağlayıcı malzemelerin kullanıldığı modern karışım dizaynlarında çok etkilidir. Kristal yapının oluşması için son derece karmaşık reaksiyonlar meydana gelir.

  Çimentonun hidratasyonu sürecinde Xypex’in etkin kimyasalları sadece kalsiyum hidroksit ve hidrate olmamış çimento parçacıkları ile değil aynı zamanda, ne tür çimento kullanılmış olursa olsun, çeşitli metal oksitleri ve madensel tuzları ile de tepkimeye girer. Bu şekilde harmanlanmış çimento karışım dizaynlarında gereken kullanım miktarını belirlemek için Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

 7. 7
  Betonun priz alma süresi ve basınç dayanımı Xypex Admix’in eklenmesinden nasıl etkilenir?

  Betonun priz alma süresi beton gereçlerinin kimyasal ve fiziksel bileşiminden, betonun ısısından ve iklim koşullarından etkilenir. Xypex Admix kullanıldığında priz alma süresi uzayabilir. Priz süresinin ne kadar uzayacağı beton karışımının dizaynına ve Admix’in kullanım miktarına bağlıdır.

  Xypex Admix içeren beton, işlem görmemiş betona oranla çok daha fazla dayanıklılık gösterir. Priz süresi ve dayanıklılığın tespit edilebilmesi için proje koşulları altında deneme karışımları hazırlanmalıdır.

 8. 8
  Xypex Admix’in performansını etkileyen sınırlamalar var mıdır?

  Xypex Admix kullanmak için en az %10 Portland çimentosu içeriği gerekir. Tabii ki optimum etkililik betonun kalınlığı, Portland çimento içeriği, dayanım ve çatlak kontrolü için yeterli donatı çeliği olup olmadığı, yerleştirme ve bitirme uygulamalarının kalitesi, inşaat derzlerinin tıkanması ve benzeri bir dizi unsura bağlıdır. Genellikle, Xypex minimum 5 cm beton kalınlığı ve minimum 20 MPa tasarım dayanımı gerektirir.