TEKNİK BİLGİ

Xypex Concrete Waterproofing by Crystallization – Betonu Kristal Üreterek Suya Karşı Geçirimsiz yapan ürünler 3 ana grupta toplanmaktadır:

1. SÜRME
  • Xypex Concentrate – 1. kat
  • Xypex Modified – 2. kat

Basınçlı veya basınçsız su durumuna göre karar verilir.
1 kat icin 0.8 kg/m²
2 kat icin 1.6 kg/m² malzeme sürme olarak kullanılır.

2. TAMİR ve TIKAMA
  • Xypex Patch and Plug

Beton kusurları (segregasyon vb.), yoğun su gelişleri, çatlaklar, tie-rod deliklerinin doldurulması için kullanılan rötre yapmayan ve çabuk donan bir tamir/tıkama malzemesidir.

3. KATKI
  • Xypex Admix C-1000

Direkt olarak suya karşı geçirimsiz beton elde etmek için kullanılan çimento oranının
% 2-3’ü oranında beton harcına katılır.