XYPEX Chemical Corporation of Canada tarafından geliştirilen “XYPEX“ çimento esaslı bir su yalıtım malzemesi olup, çıplak betona uygulandığında betonu suya karşı tamamen geçirimsiz hale getirmektedir..

“XYPEX“ betonun kılcal boşluklarını suda çözünmeyen kristallerle doldurup beton elemanın kendisini sonsuza kadar geçirimsiz yaparak inşaat sektöründeki su yalıtım çözümlerini basit, sağlıklı ve ekonomik hale getirmektedir.

“XYPEX“ dünyadaki kristal üreten su yalıtım malzemeleri içinde, ürettiği iğne tipi kristallerle tanınır ve bu “Xypex”’i diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliğidir. “XYPEX“ su geçirimsiz beton elde etmek amacıyla ‘’Xypex’’ beton karışımı katkı olarak eklenebilir ve ya belirtilen oranlarda karıştırılıp şerbet olarak beton yüzeyine fırça veya püskürtme yoluyla kolayca uygulanabilir. Uygulandıktan yıllar sonra bile su ile temas ettiğinde kristal üretimine devam eder.

Sadece su yalıtımını sağlamakla kalmayıp, betonun içine nüfuz ederek beton demirlerinin hava ve su ile temasını keserek korozyonu önlediğinden, betonun dayanıklılığını da arttırır.

“XYPEX” ürünlerine ait bağımsız laboratuarlarca çeşitli amaçlar ile yapılmış yüzlerce test raporu vardır.

XYPEX hakkında özet teknik bilgiler ise şöyledir:

 • Xypex, çimento, silis karışımı açık gri renkli bir tozdur.
 • Xypex, beton elemanın kompasitesini %25 cıvarında arttırır.
 • Xypex, non-hazardous malzeme sınıfındadır.
 • Xypex’in raf ömrü 1 senedir.
 • Xypex’in depolama ve tatbikatı aynı beton çimentosu gibi +5 0C’de yapılır.
 • Xypex, uygulamada gaz vb. zararlı madde neşretmez; tatbikatçı için tedbir sadece çimentoda olduğu gibi göze ve cilde temas etmemesinin sağlanmasıdır.
 • Xypex, non-toxic’tir; (Zehirsiz) içme suyu ve gıda depolarında üstüne başka bir kaplamaya gerek yoktur.
 • Xypex’in kuru toz halinde 1 litresi 1.000 kg cıvarındadır.
 • Xypex, su ile karıştırılıp tek kat uygulandığında 1 m²’ye 800 gr cıvarında sürülmüş olur.
 • Xypex’in sürekli temasta pH değeri 3.00 ila 11.00 arasındadır.
 • Xypex, sürekli temasta -32 0C ila +130 0C, periyodik temasta -185 0C ila +1530 0C ısıya dayanıklıdır.
 • Xypex nem ve ultraviyole (mor ötesi) ışınlarından etkilenmez.
 • Xypex, 5.76 x 104 rad’lık Gama ışınımı (radyasyon) karşısında hiçbir hastalık yapıcı etki ve zarar göstermez.
 • Xypex, hidroklorik asit, fren yağı, mineral yağı, etilen glikol, toluen (metil benzen), sulandırılmamış havuz kloru, kostik soda (sodyum hidroksit), gazolin, motorin, transformatör yakıtı, silo atık suları gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.

KİMYASAL DAYANAKLILIK

XYPEX AGRESİF KİMYASALLARA KARŞI NE KADAR DAYANIKLIDIR?

ASTM C 267-77 normlarına dayanarak yapılan “Harçların Kimyasal Dayanımı” konulu bağımsız test raporlarına göre XYPEX hafif asitler, çözücüler (solventler), kloritler ve kostik maddelerin de içinde bulunduğu geniş bir agresif kimyasal sınıfından etkilenmemektedir.

XYPEX, kimyasalın cinsine bakılmaksızın, pH’ı 3.0 ila 11.0 arasında olan kimyasallarla sürekli, pH’ı 2.0 ila 12.0 arasında olan kimyasallarla periodik olarak temas eden betonu koruyacaktır.

SU GEÇİRMEYEN BETON

“XYPEX”  CONCRETE WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION

Beton Yapı Elemanlarının suya karşı geçirimsizliğini sağlayan bir metottur:

Çeşitli nedenlerden ötürü geçirimsiz bir beton yapılması çok zordur.

Bu nedenler sırayla şunlardır:

 • Beton harcındaki çimentonun prizini yapması için gerekli su miktarından fazlasının buharlaşarak beton elemanın içinde ince kapillerler oluşturarak yüzeye kadar çıkması.
 • Betonun iyi karıştırılmaması, iyi yerleştirilmemesi veya kötü sıkıştırılması neticesi beton elemanın içinde boşluklar oluşması.
 • Fazla vibrasyon sonucu beton ek yerlerinde su ve çimento şerbetinin birikmesi veya tersine kötü yerleştirme ve yeterli vibrasyon yapılmadığın-
  dan çakılların meydana çıkması ve bir segregasyon tabakasının oluşması. Böylece yeni dökülen beton ile eski beton arasında birbirine kaynaşmayan suya karşı çok hassas bir bölgenin oluşumu.
 • Agresif suların betonu yıpratması, sahil kesimlerindeki beton yüzeylerde tuz oluşması, beton içindeki demirlerin oksidasyonu bu nedenlerin başlıcalarıdır.

İlk dört nedeni XYPEX Concrete Waterproofing By Crystallization uygulaması ile telafi edebiliyor ve böylece beşinci nedeni oluşturan sebepleri de ortadan kaldırabiliyoruz.

Not: Bu yazı Fransa’da ihale dosyalarına konan XYPEX Teknik Şartnamesi ön yazısından alıntıdır.


TEST DÖKÜMANLARI

XYPEX, KLORÜRLERİN BETONA GİRMESİNİ ENGELLEYEREK, ÇELİĞİ KOROZYONA KARŞI KORUR

XYPEX ürünleri katalitiktir ve nem ile teması halinde kristalleşerek kılcal boşlukları doldurur. Kristal yapısı öyle küçüktür ki, suyun   geçmesine imkan vermez.

Klorür iyonlarının etkileri, tuz çözeltilerinin betonun yapısına nüfuz etmelerine bağlıdır. XYPEX kristalleri bu tip çözeltilerin yapıya girmesini engeller. XYPEX uygulaması dahilinde, beton yapısı bu tip nüfuz olaylarına karşı koruma altındadır. Bu sayede betonarmede çeliğin korozyonu da engellenmiş olur.