TOPSİT A.Ş. | XYPEX | PROCEQ | HYGOLET

PROCEQ HAKKINDA

TOPSİT A.Ş. betonun yapısına zarar vermeden, betonun sağlamlığını ölçen, içindeki demirlerin yerini ve durumlarını tespit eden, betonun geçirgenliğini ölçen PROCEQ S.A. firmasının mühendislik aletlerini de ülkemizde tanıtıp pazarlamaktadır.

Bu aletlerden bazıları; beton test çekiçleri (Schmidt Hammer), demir donatı tespit cihazları (PROFOMETER 5), betonun geçirgenliğini ölçen (TORRENT Permeability Tester), betonun içindeki demir donatının korozyona uğrayıp uğramadığını, eğer varsa korozyonun derecesini tayin eden (CANIN Corrosion Analysing Instrument), betonun içindeki çatlak ve boşlukları tespit eden (TICO Ultrasonic Instrument) aletleridir.


SCHMIDT CONCRETE TEST HAMMER
BETON TEST ÇEKİCİ

Beton yüzeylere vuruşun geri tepmesi metodu ile betonun basınç dayanımını ölçer.
N tipi – düz modeldir, geri tepme değeri cihazın üstünden okunur, abaktan çevrilerek basınç dayanımı hesaplanır.
NR tipi – kayıtlı modeldir, geri tepme değerini cihazın üzerindeki kağıt ruloya kaydeder.
ND tipi – dijital modeldir, elektronik olarak basınç dayanımını ölçer, bilgileri hafızasına alır, hızlı ve hassas işlem yaparak zaman kazandırır.


PROFOMETER 5 REBAR LOCATOR
DEMİR DONATI TESPİT CİHAZI

S tipi – Manyetik alan sistemi ile betonarme elemanın içindeki demir donatının yerini tespit eder, beton pas payını ölçer ve demir çaplarını bulur. (bilgisayara aktarmak için ek olarak transfer kablosu alınması gerekir.)
SCANLOG tipi – S tipinin işlemlerine ek olarak demir aralıklarını ölçerek demirleri çubuk grafik şeklinde çizer, hafızasına alır ve bilgisayara aktarır.


TICO ULTRASONIC INSTRUMENT
ULTRASONİK BETON TEST CİHAZI

Betonun içindeki çatlak veya boşlukları tespit eder. Ultrason dalgalarının bir duyargadan diğer duyargaya ulaştığı süreyi hesaplayarak betonun homojenliği, porozitesi ve elastik modülünü tayin edecek yüzey hızı bilgilerini verir.

Ayrıca ek olarak, beton basınç dayanımının betonun tümünü temsil edip etmediğinin kontrolüne imkan verir.


CANIN CORROSION ANALYSING INSTRUMENT
KOROZYON ANALİZ CİHAZI

Beton içindeki demir donatının korozyona uğrayıp uğramadığını yüzey potansiyel (yarı-hücre metodu) ölçümü ile tespit eder, korozyon derecesini tayin eder.


DYNA PULL – OFF TESTER
ÇEKME VE KOPARMA TEST CİHAZI

Beton üzerindeki sıva, alçı, seramik, fayans vb. kaplamaların çekme koparma metodu ile kopma noktasındaki kuvveti ölçerek, kaplamanın betona aderansını tayin edecek bilgileri verir.


DYNA EXTRACTION TESTER
ÇEKME VE ÇIKARMA TEST CİHAZI

Betona önceden yerleştirilmiş ankraj ve dübellerin yerinden oynama noktasındaki kuvveti ölçerek, betonun üstüne asılacak yükün ağırlığını tayin edecek bilgileri verir.


RESI RESISTIVITY METER
ELEKTRİK DİRENÇ ÖLÇER

Betonarme elemanların elektrik direncini ölçerek korozyon olasılığı ile ilgili bilgi verir.


TORRENT PERMEABILITY TESTER
HAVA GEÇİRGENLİK ÖLÇER

Betonun hava geçirgenliğini ölçer.


POROSITESTER WATER PERMEABILITY TESTER
SU GEÇİRGENLİK ÖLÇER

Beton yüzeylerin su emme kapasitesini tayin eder.

Firmamız beton test aletlerinin kullanımını teşvik ederek Türkiye’deki mühendislik hizmetlerinin ileri ülkelerdeki seviyeye ulaşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Exit mobile version